Haluatko vertailla ryhmien välisiä eroja? Teetkö seurantamittauksia? Haluatko tietää erot ajassa? Eroavatko ryhmät toisistaan eri muuttujien mittaamien ilmiöiden vai ainoastaan yksittäisten muuttujien perusteella? Kurssilla käsitellään varianssianalyysi sekä toistomittaukset, niiden teko ja tekninen toteutus SPSS:llä. Opit tulkitsemaan tuloksia ja tiedät, mitä pitää huomioida käytettäessä varianssianalyysiä.

Sisältö

    • Yksimuuttujainen varianssianalyysi (ANOVA) ja sen vaatimat oletukset
    • Monimuuttujainen varianssianalyysi (MANOVA) ja sen oletukset
    • Toistomittaukset (Repeated Measures), sen oletukset ja mallin laajennukset
    • Miten menetellään, jos oletukset eivät ole voimassa?
    • Tulosten tulkinta


Vaatimukset:SPSS Perusteet tai vastaava ohjelmiston hallinta

Hinta:550 € / henkilö / päivä. Hintaan lisätään arvonlisävero.