Exact Tests on lisämoduli tilanteisiin, joissa halutaan analysoida vinosti jakautuneita aineistoja (esimerkiksi suuri prosentti vastanneista yhdessä luokassa), tai kun otoskoko on pieni. SPSS Statistics Exact Tests laskee luotettavat tulokset huolimatta otoksesi rakenteesta ja jakaumasta. Mukana yli 30 tarkkaa testiä tilanteisiin, joissa perinteiset testit epäonnistuvat. Exact testeillä voit käyttää pienempiä otoskokoja ja silti luottaa tuloksiisi. Exact testit varmistavat että sinulla on aina oikea testi käytettävissäsi.

Sisältää:

  • Exact p-arvot (1- ja 2-suuntaisen testauksen p-arvot)
  • Fisherin Exact -testin
  • Monte Carlon p-arvot


Exact-testit löytyvät ristiintaulukoinnin (Crosstabs) alla oleville menetelmille sekä ei-parametrisille testeille.