Categories-lisämodulin avulla ei tarvitse tyytyä epätarkkoihin tuloksiin aineiston ollessa perinteisten mallien vaatimusten vastainen. Korkealuokkaisten havaintokarttojen avulla voidaan nähdä helposti muuttujien ja eri luokkien väliset riippuvuudet. Lähellä toisiaan olevat luokat tai muuttujat riippuvat toisistaan ja mitä pidempi välimatka eri muuttujien tai luokkien välillä on, sitä vähemmän niillä on tekemistä toistensa kanssa.

SPSS Statistics Categories -lisämodulin tekniikat varmistavat, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käytettävissä monimuuttujaisen luokitellun datan ja sen riippuvuuksien täydelliseen tutkimiseen.


Categories sisältää seuraavat analyysit:

  • Luokkamuuttujille regressioanalyysi (CATREG)
  • Korrespondenssianalyysi perusristiintaulukoinnin jatkotarkasteluihin
  • Moniulotteinen korrespondenssianalyysi (Multiple correspondence analysis)
  • Luokkamuuttujille pääkomponenttianalyysi (CATPCA)
  • Epälineaarinen kanoninen korrelaatioanalyysi (OVERALS)
  • Moniulotteisen skaalauksen menetelmä PROXSCAL
  • PREFSCAL (preference scaling) syntaksin