Conjoint on analyysipaketti, jolla analysoit helposti asiakkaasi mieltymyksiä eri tuotteiden ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi ‘Kuinka tärkeitä tuotteen hinta ja ympäristöystävällisyys itse asiassa ovatkaan?’

Kun halutaan tietää esim.

  • Mitkä tuotteen ominaisuudet, piirteet tai palvelut tuottavat ostopäätöksen?
  • Mitkä ominaisuudet yhdessä tuovat parhaan tuloksen?
  • Mikä markkinasegmentti on kiinnostunein tuotteesta?
  • Millainen viesti vetoaa parhaiten juuri tähän asiakasryhmään?

SPSS Statistics Conjoint sisältää:

  • Orthogonaalisen design – menetelmän (Orthoplan)
  • Plancards – korttien tuottaminen suoraan siirrettäväksi esim. Wordiin jatkokäsiteltäväksi
  • Conjoint analyysin (3 simulointimenetelmää)
  • Max utility
  • Bradley-Terry-Luce (BTL)
  • Logit