Decision Trees on segmentointipaketti, joka tuottaa päätöspuita. Se etsii automaattisesti toisistaan eroavia tapaussegmenttejä tai –ryhmiä sekä esittää tuloksen helposti luettavassa muodossa puudiagrammina. SPSS Statistics Decision Trees lisämodulin avulla voidaan selittää niin luokitellun kuin jatkuvankin muuttujan jakaumia. Menetelmät sopivat hyvin esimerkiksi markkinatutkimuksiin ja luottotietoanalyyseihin.


Valittavana on neljä eri menetelmää:

  • CHAID
  • Exhaustive CHAID
  • CRT
  • QUEST