IBM SPSS Bootstrapping auttaa luomaan luotettavampia malleja ja täsmällisempiä tuloksia perinteisen bootstrapping-menetelmän avulla. Bootstrapping auttaa pienentämään  otosvirheen vaikutusta ja näin ehkäisee vinoutuneita tuloksia. Sillä voidaan ehkäistä 
myös yksittäisten suurten poikkeavien havaintojen vaikutustaBootstrapping-menetelmää voi käyttää seuraavien menetelmien kanssa:

Menetelmä Base/Lisämoduli
Descriptives IBM Statistics Base
Frequencies IBM Statistics Base
Examine IBM Statistics Base
Means IBM Statistics Base
Crosstabs IBM Statistics Base
t-tests IBM Statistics Base
Correlations/Nonparametric Correlations IBM Statistics Base
Partial Correlations IBM Statistics Base
One-Way ANOVA IBM Statistics Base
UniAnova IBM Statistics Base
GLM IBM SPSS Advanced Statistics
Regression IBM SPSS Regression
Nominal Regression IBM SPSS Regression
Discriminant IBM SPSS Statistics Base
Logistic Regression IBM SPSS Regression
Binary Multi-nomial Logistic Regression IBM SPSS Regression
Ordinal Regression IBM SPSS Statistics Base
GENLIN IBM SPSS Advanced Statistics
Linear Mixed Models IBM SPSS Advanced Statistics
Cox Regression IBM SPSS Advanced Statistics