Data Preparation – lisämoduli tutkii aineiston validiuden, puuttuvien havaintojen määrän ja poikkeavat havinnot. Voidaan luoda sääntöjä, joiden avulla löytyvät epä-validit arvot (esim. ei yli 100-vuotiaita) ja loogisia tarkistusehtoja (esim. ei voi olla sekä ”raskaana” että ”mies”).


Ohjelma tuottaa muuttujia, joiden avulla epä-validit tapaukset/havainnot voidaan halutessa poistaa tai niitä voidaan tutkia erikseen.
Identify Unusual Cases – toiminnolla voidaan löytää datasta poikkeavia havaintoja, joita yksittäisiä muuttujia tarkastelemalla ei pystyisi havaitsemaan. Optimal Binning luokittelee muuttujan automaattisesti toisistaan eroaviin ryhmiin.