Advanced Statistics tarjoaa luotettavat analyysit, kun selitettävä ilmiö koostuu useista muuttujista tai kun työskennellään hierarkisesti
jakautuneen datan kanssa. Seurantatutkimusten yhteydessä tarvittavat toistomittaukset sekä tilanteet, joissa eri toistoilla on eri määrä
mittareita tai eri havainnoilla eri mitta-asteikot, hoituvat myös Advanced Statisticsin menetelmillä.

Lisämoduli tarjoaa myös huippuunsa kehitetyt elinaikamenetelmät, jos tarkastellaan tapahtuman historiaa ja kestoa, mm. Kaplan-Meier
ja Cox Regression.

Advanced Statistics – analyysit:

  • GENLIN (Generalized linear models)
  • GEE (Generalized estimating equations )
  • Sekamallit (Mixed models)
  • Monimuuttujainen varianssianalyysi (MANOVA, MANCOVA)
  • Toistomittaukset (Repeated Measures)
  • Varianssikomponenttianalyysi (VARCOMP)
  • Eloonjäämisanalyysi (Survival)
  • Kaplan-Meier - estimointi
  • Cox Regressio
  • Loglineaariset mallit