Tables tuottaa julkaisuvalmiita taulukoita, joiden ulkoasu ja sisältö voidaan määritellä tilanteen mukaan. SPSS Tables mahdollistaa moniulotteisen taulukon tuottamisen halutuilla tunnusluvuilla sekä monivastauskysymysten taulukoinnin.

Mukana ryhmienväliset keskiarvo- ja jakaumatestit sekä khii-toiseen riippumattomuustesti. Testit myös monivastauskysymyksille.
Samaan taulukkoon voidaan taulukoida useiden eri muuttujien jakaumia.Taulukoiden määrittely on helppoa – siirretään vain halutut muuttujat paikoilleen taulukon ‘esikatseluun’ ja tarkennetaan, mitä tietoja taulukossa halutaan esittää. Jo määrittelyvaiheessa nähdään millainen taulukosta tulee.