Teetkö kyselyjä? Suunnitteletko lomakkeet itse? Onko käsittemäsi data koottu erilaisista kyselyistä? Kyselyaineistojen analysointi -kurssilla perehdyt lomakkeen suunnittelusta valmiin datan käsittelyyn. Saat vinkkejä tehokkaiden ja onnistuneiden kysymysten tuottamiseen, datan muokkaukseen sekä erityisesti aineiston analysointiin.

Sisältö

  • Vinkkejä kysymyslomakkeiden suunnitteluun
  • Datan tarkistaminen ja muokkaaminen
  • Jakaumien tarkastelu taulukoin ja graafisesti
  • Monivastauskysymysten käsittely
  • Tilastollisten erojen etsiminen
  • Muuttujaryhmien etsiminen
  • Tulosten tulkinta


Vaatimukset: SPSS Perusteet tai vastaava ohjelmiston hallinta

Hinta: 550 € / henkilö / päivä. Hintaan lisätään arvonlisävero.