SPSS Perusteet (2pv)
Regressioanalyysi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)
Varianssianalyysi
Keskiarvotestit
Kyselyaineistojen analysointi
SPSS Perusteet (2pv)
Regressioanalyysi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)
SPSS Perusteet (2pv)
Segmentointimenetelmiä
Regressioanalyysi
Keskiarvotestit
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi