SPSS Perusteet (2pv)
Regressioanalyysi
Kyselyaineistojen analysointi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)
Keskiarvotestit
Varianssianalyysi
Regressioanalyysi
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Segmentointimenetelmiä
Varianssianalyysi
SPSS Perusteet (2pv)
Keskiarvotestit
Regressioanalyysi
Varianssianalyysi
Kyselyaineistojen analysointi
Keskiarvotestit
SPSS Perusteet (2pv)
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)