SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Regressioanalyysi
Keskiarvotestit
Varianssianalyysi
Kyselyaineistojen analysointi
SPSS Perusteet (2pv)
Segmentointimenetelmiä