SPSS Perusteet (2pv)
Regressioanalyysi
Kyselyaineistojen analysointi
SPSS Perusteet (2pv)
Segmentointimenetelmiä
Varianssianalyysi
Keskiarvotestit
Regressioanalyysi
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Segmentointimenetelmiä
Varianssianalyysi
Keskiarvotestit
SPSS Perusteet (2pv)
Regressioanalyysi
Kyselyaineistojen analysointi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Regressioanalyysi
Varianssianalyysi
SPSS Perusteet (2pv)
Segmentointimenetelmiä
Keskiarvotestit
Kyselyaineistojen analysointi
Regressioanalyysi
SPSS Perusteet (2pv)
Varianssianalyysi
Segmentointimenetelmiä
Keskiarvotestit
SPSS Perusteet (2pv)
Kyselyaineistojen analysointi
Regressioanalyysi
Segmentointimenetelmiä
SPSS Perusteet (2pv)